כולנו בניו

יחד מסיימים את הש"ס לזכר נשמת מחולל הדף היומי רבי יהודה מאיר ב"ר יעקב שמשון שפירא מלובלין זצוק"ל  זיעועכי"א ביומא דהילולא רבא – יום ראשון, ז' מרחשוון תשפ"א
 

סמן את הדף שאתה לוקח על עצמך ללמוד ובזכותך נסיים יחד את הש"ס ליד הציון הקדוש בהר המנוחות ביום ההילולא.

לתשומת לבך! עם סימון הדף ומשלוח הטופס הדף הנבחר לא יופיע יותר ברשימת הדפים. חשוב שתסיים את לימודו עד יום היא"צ ז' חשון
* ניתן לבחור ולסמן מספר דפים יחד.

תשלח תזכורת במייל להשלמת הלימוד לפני היא"צ. 

פרסום דיגיטלי